Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Tên Giá Hình Mô tả Cập nhật
MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD DALITE (136") Call -Đường chéo: 136".
-Tỷ lệ: (1:1) 96" x 96".
-Kích thước: 2.44 x 2.44m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD DALITE (100") Call -Đường chéo: 100".
-Tỷ lệ: (4:3) 84" x 63".
-Kích thước: 2.13 x 1.60m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD DALITE (84") Call -Đường chéo: 84".
-Tỷ lệ: (1:1) 60" x 60".
-Kích thước: 1.52 x 1.52m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD DALITE 100" Call -Đường chéo: 100".
-Tỷ lệ: (1:1) 70" x 70".
-Kích thước: 1.78 x 1.78m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD DALITE 120" 1.620.000 VNĐ -Đường chéo: 120".
-Tỷ lệ: (1:1) 84" x 84".
-Kích thước: 2.13 x 2.13m.
-Bảo hành: 12 tháng.

MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD DALITE 120" Call -Đường chéo: 120".
-Tỷ lệ: (4:3) 96" x 72"
-Kích thước: 2.44 x 1.83m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG WALL DALITE 100" Call -Đường chéo: 100".
-Tỷ lệ:(4:3) 84" x 63".
-Kích thước: 2.13 x 1.60m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG WALL DALITE (100’’) Call -Đường chéo: 100".
-Tỷ lệ: (1:1) 70" x 70".
-Kích thước: 1.78 x 1.78m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG WALL DALITE (120") Call -Đường chéo: 120".
-Tỷ lệ: (1:1) 84" x 84".
-Kích thước: 2.13 x 2.13m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG WALL DALITE (84") Call -Đường chéo: 84".
-Tỷ lệ: (1:1) 60" x 60".
-Kích thước: 1.52 x 1.52m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG WALL DALITE 120" Call -Đường chéo: 120".
-Tỷ lệ: (4:3) 96" x 72".
-Kích thước: 2.44 x 1.83m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG WALL DALITE 136" Call -Đường chéo: 136".
-Tỷ lệ:(1:1) 96" x 96".
-Kích thước: 2.44 x 2.44m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG WALL DALITE(150’’) Call -Đường chéo: 150".
-Tỷ lệ: (4:3) 120" x 96".
-Kích thước: 3.05 x 2.25m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC DALITE 100" Call -Đường chéo: 100".
-Tỷ lệ: (1:1) 70" x 70".
-Kích thước: 1.78 x 1.78m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC DALITE 100" Call -Đường chéo: 100".
-Tỷ lệ: (4:3) 84" x 63".
-Kích thước: 2.13 x 1.60m.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC DALITE 120" 2.170.000 VNĐ -Đường chéo: 120".
-Tỷ lệ: (1:1) 84" x 84".
-Kích thước: 2.13 x 2.13m.
-Bảo hành: 12 tháng.

MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC DALITE 120" Call -Đường chéo: 120".
-Tỷ lệ: (4:3) 96" x 72".
-Kích thước: 2.44 x 1.83m.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC DALITE 136" Call -Đường chéo: 136".
-Tỷ lệ: (1:1) 96" x 96".
-Kích thước: 2.44 x 2.44m.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC DALITE 150" Call -Đường chéo: 150".
-Tỷ lệ: (4:3) 120" x 90".
-Kích thước: 3.05 x 2.29m.
Xem chi tiết
MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC DALITE 170" Call -Đường chéo: 170".
-Tỷ lệ: (1:1) 120" x 120".
-Kích thước: 3.05 x 3.05m.
-Bảo hành: 12 tháng.
Xem chi tiết
Hiển thị #  
Hiện 1 - 20 của 26

SẢN PHẨM NỔI BẬT

TB CKSH2

 

face logo  google-plus-one-1-1  mazalo